POVODNĚ V ROCE 1996 a1997

 | fotografie z povodní |

na úvodní stránku


Obec byla podvakráte zasažena povodní. V r. 1996 stihla Lichnov ničivá povodňová vlna, která zdevastovala polovinu obce, v dalším roce se zopakovala, ale v menší míře. Od r. 1998 do r. 2002 probíhala ve vsi rozsáhlá obnova komunikací, mostů, lávek, břehů potoka Čižiny, výstavba plynovodu, vodovodu a opravy soukromého majetku. Dnes má obec zcela novou tvář.

Povodeň 1996

13. květen 1996 se stal černým dnem v historii obce. Po celodenním dešti došlo v podvečer k silným přívalovým srážkám, které se najednou slily v jednu ohromnou povodňovou vlnu, která zaplavila údolí Lichnova a zničila majetek za bezmála 500 mil. Kč. Během 30 minut po prvním nárazu povodňové vlny přestalo fungovat telefonní spojení a došlo k přerušení dodávky el. energie. Za večerního soumraku jsme byli svědky počínající APOKALYPSY Lichnova. Voda smetla vše co jí stálo v cestě. Lávky, ploty, automobily, části konstrukce mostů, kusy asfaltu se převracely v rozbouřeném živlu jako sirky. Zanedlouho padla tma. Pod náporem vody bylo slyšet praskání zdiva domů a volající lidi o pomoc. Povodeň kulminovala v 11.00 h v noci. Déšť zeslábl, zcela ustal až o půl jedné v noci. Živel pomalu ztrácel sílu. Teprve za ranního rozbřesku bylo možno shlédnout dílo zkázy. Všude jen hromady bláta a kamení, zpřerážené stromy, domky bez plotů, díry v domech, utopená domácí zvířata, zničené automobily, nikdežádná cesta, místy 2 m hluboké vymleté díry, zahynul jeden člověk, obyvatelstvo se nacházelo v hlubokém šoku. V 6 km dlouhé obci nebyla sjízdná ani jedna komunikace. Ke svým rodinám a sousedům jsme docházeli po úbočích lichnovského údolí. Lichnovem po výmolech a kaskádách z kamení projela pouze osádka vozu Tatra. Plnila smutný úkol, vyprostila utonulého muže.

Obyvatelstvo bylo ochromeno, řízením záchraných prací se ujal krizový štáb Okresního úřadu Bruntál. Zásobování potravinami a vodou bylo problematické z důvodu nesjízdnosti komunikací. Práce na obnově cest započaly okamžitě, po 14 dnech byl Lichnov průjezdný. Potok byl vrácen do svého provizorního koryta a na pozůstatcích roztrhané silnice byla vybudovaná provizorní cesta. Po záchranných pracech se okamžitě začalo pracovat na projektech celkové obnovy obce. Měla být zahájena v roce 1997. Došlo však k další povodni, a to v červenci 1997. Pro Lichnov neměla takové dalekosáhlé následky, jako např. pro vedlejší obec Zátor, koryto potoka bylo plné, místy se voda vylila a zabahnila okolí, ale nedošlo k bourání nemovitostí. Po předešlé povodni měl dravý proud cestu Lichnovem volnou. Nepřekážely mu mosty, lávky ani vzrostlá zeleň. Občané, zvláště ti dříve narození, prožívali opět hrůzu. Někteří upadali do beznaděje. Stres se projevil na jejich zdravotním stavu. Prošli jsme další osudovou zkouškou a pustili se naplno do oprav zničené obce. První zahájenou stavbou po povodni v obci byl plynovod, krátce na to mosty, lávky, opěrné zdi potoka Čižiny, do toho stavba vodovodu, místních komunikací a státní silnice II. třídy s dešťovou kanalizací. V průběhu stavebního zmatku proletěla Lichnovem i kabelizace telefonní sítě. Na 4 roky se z obce stalo jedno velké staveniště. Někdy jsme nerozeznávali co bylo horší, ta voda, či neustálý stavební mumraj, prach, bláto a kamení po dobu výstavby. Vrcholem stavebních prací byla výstavba nové budovy základní školy s jídelnou, tělocvičnou a sportovním areálem.

Od r. 1996 do r. 2002 jsme žili v obci na hromadách kamení, mezi stroji a stavebními dělníky. Dnes je vše za námi. Užíváme si klidu a pohody v nově vystavěné, krásné obci.
Nyní skládáme hold všem těm, kteří neváhali s pomocí zdecimované obci, obětovali svůj čas a mnohdy i své peníze a pomohli povstat Lichnovu z prachu a kamení. Děkujeme všem záchranářům, vojákům, pracovníkům krizovému štábu, stavebním firmám, investorům, projektantům, státním institucím a všem lidem dobré vůle, kteří přispěli finančím darem či jinou materiální nebo duševní podporou a pomocí k nápravě povodňových škod v naší obci.

DĚKUJEME

NIKDY NEZAPOMENEME !